gototopgototop

Chào mừng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022

thanh-doan-bac-giang

Thành đoàn Bắc Giang triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thành phố Bắc Giang, nhiệm kỳ 2017- 2022

  • PDF

Ngày 20/10/2016, Thành đoàn Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban khối phường, xã nhằm triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Giang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022, phổ biến Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/10/2016 vủa Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thành phố Bắc Giang, nhiệm kỳ 2017- 2022 và hướng dẫn việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của các cấp bộ Đoàn khóa mới theo đúng Quy chế cán bộ Đoàn và Kết luận số 63-KL/TU ngày 10/02/2016 của Ban Thường vụ tỉnh về "Một số nội dung về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách của tỉnh". Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ về tình hình nguồn cán bộ tại cơ sở, đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

14705643 1187962894593984 5320467547871060593 n

 

Chu Thảo - Thành đoàn Bắc Giang


Newer news items:
Older news items: